نمایش یک نتیجه

 • مشاهده بعنوان:
 • منو
 • مرتب‌سازی با:

دسترسی: موجود در انبار


 •  قابل ساخت با طلای رز گلد، زرد، سفید و نقره
 • وزن تقریبی بین 1 گرم تا 1.3 گرم

دسترسی: موجود در انبار


 

 •  قابل ساخت با طلای رز گلد، طلای زرد، طلای سفید و نقره
 • وزن تقریبی بین 1 گرم تا 1.2 گرم
 • مناسب جهت هدیه به کودکان و نوزادان

دسترسی: موجود در انبار


 • مینا کاری شده
 • قابل ساخت با طلای رز گلد، طلای زرد، طلای سفید و نقره
 • وزن تقریبی بین 1 گرم تا 1.3 گرم
 • مناسب جهت هدیه به کودکان و نوزادان

دسترسی: موجود در انبار


 •  قابل ساخت با طلای رز گلد، زرد، سفید
 • وزن تقریبی بین 13 گرم تا 14 گرم
 • بدون برلیان

دسترسی: موجود در انبار


 •  قابل ساخت با طلای رز گلد، زرد، سفید
 • وزن تقریبی بین 4 گرم تا 4.3 گرم
 • بدون برلیان

دسترسی: موجود در انبار


 •  قابل ساخت با طلای رز گلد، زرد، سفید و نقره
 • وزن تقریبی بین 2 گرم تا 2.3 گرم
 • بدون برلیان

دسترسی: موجود در انبار


 •  قابل ساخت با طلای رز گلد، زرد، سفید و نقره
 • وزن انگشتر طلا بین 13 تا 14 گرم
 • وزن انگشتر نقره بین 9 تا 10 گرم

دسترسی: موجود در انبار


 •  قابل ساخت با طلای رز گلد، زرد، سفید و نقره
 • وزن تقریبی بین 4 گرم تا 4.5 گرم

دسترسی: موجود در انبار


 •  قابل ساخت با طلای رز گلد، زرد، سفید و نقره
 • وزن تقریبی بین 2.5 گرم تا 2.8 گرم

دسترسی: موجود در انبار


 •  قابل ساخت با طلای رز گلد، طلای زرد، طلای سفید و نقره
 • وزن تقریبی بین 4 گرم تا 4.5 گرم

دسترسی: موجود در انبار


 •  قابل ساخت با طلای رز گلد، زرد، سفید
 • وزن تقریبی بین 26 گرم تا 28 گرم